PRIVACYVERKLARING
Via de website worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. Short Stay Wageningen hecht veel belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd.

Onze gegevensverwerking voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat we:
– duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
– onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming nodig is;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook verlangen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
– respecteer uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens voor inzage, correctie of verwijdering op uw verzoek.

Short Stay Wageningen is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welk doel ze worden gebruikt. We raden u aan dit aandachtig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn ingevoerd of waarvan het duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te worden verwerkt. Om de verhuur van accommodatie en de betaling daarvan mogelijk te maken, verzamelen wij uw:
·Voor-en achternaam;
·Nationaliteit;
· Burgerservicenummer (BSN);
·Adres;
·Telefoonnummer;
·E-mailadres;
·Geboortedatum;
· Informatie van een derde die de huur voor je betaalt;
· Correspondentie met Short Stay Wageningen;
· Log gegevens van uw sleutelgebruik;
· Meterstanden.

We publiceren uw informatie niet.

Wij verzamelen en verwerken deze gegevens als u met ons een (huur) overeenkomst heeft gesloten of wilt sluiten, u ons toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens te gebruiken, indien wij een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld om fraude op te sporen of te voorkomen en hinder), of zijn hiertoe wettelijk verplicht.

Contactformulier en nieuwsbrief
Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons stuurt zo lang bewaard als nodig om het formulier of de e-mail te beantwoorden of te verwerken, afhankelijk van hun aard of inhoud .

Openbaarmaking aan derden
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Beveiliging en opslag
We nemen alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
We bewaren uw gegevens zolang we ze nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de duur van uw huurovereenkomst, maar ook voor enige tijd daarna omdat de wet ons daartoe verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

Cookies
We gebruiken cookies op deze website. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek worden teruggestuurd naar onze servers of die van de betrokken derde partijen.

Google
Het Amerikaanse bedrijf Google plaatst cookies via onze website als onderdeel van de Analytics- en Maps-services. We gebruiken deze diensten om rapporten te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken en om onze locatie op een kaart weer te geven. Google kan informatie aan derden bekendmaken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken. We hebben geen invloed op het gebruik van de gegevens door Google en / of derden. We hebben Google niet toegestaan ​​de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-services, Google IP-adressen zijn gemaskeerd en we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan veranderen) om erachter te komen wat ze doen met de (persoons) gegevens die ze via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Facebook
Op onze website zijn buttons opgenomen om Short Stay Wageningen te promoten (“liken”) of te delen op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kan wijzigen) om erachter te komen wat ze doen met de (persoons) gegevens die ze via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen wanneer je onze website opnieuw bezoekt. De website kan daarom speciaal op uw voorkeuren worden afgestemd. Als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit ook door middel van een cookie onthouden. Bedankt