PRIVACY BELEID | Short Stay Wageningen

Inleiding
Short Stay Wageningen gevestigd aan Gerdesstraat 71  te Wageningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Short Stay Wageningen
Gerdesstraat 71
6701 AH Wageningen

Persoonsgegevens
Short Stay Wageningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·Voor-en achternaam;
·Nationaliteit;
-Paspoort/ID
·Adres;
·Telefoonnummer;
·E-mailadres;
·Geboortedatum;
· Informatie van een derde die garant staat voor betaling van de huur dit kunnen bv     bedrijfsgegevens zijn ;
· Correspondentie met Short Stay Wageningen;
· Log gegevens van uw sleutelgebruik;

We publiceren uw informatie niet. 

Wij verzamelen en verwerken deze gegevens als u met ons een (huur) overeenkomst heeft gesloten of wilt sluiten, u ons toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens te gebruiken, indien wij een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld om fraude op te sporen of te voorkomen en hinder), of zijn hiertoe wettelijk verplicht.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Betaalgegevens
 • Aankoophistorie

Short Stay Wageningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van een overeenkomst
 • Betalingsverkeer
 • Gasttevredenheid
 • Communicatie; om u te informeren over wijzigingen van onze diensten/producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Short Stay Wageningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Short Stay Wageningen) bij betrokken is.

Bewaren persoonsgegevens
Short Stay Wageningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

Cookies
Short Stay Wageningen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 • De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google
Het Amerikaanse bedrijf Google plaatst cookies via onze website als onderdeel van de Analytics- en Maps-services. We gebruiken deze diensten om rapporten te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken en om onze locatie op een kaart weer te geven. Google kan informatie aan derden bekendmaken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken. We hebben geen invloed op het gebruik van de gegevens door Google en / of derden. We hebben Google niet toegestaan ​​de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-services, Google IP-adressen zijn gemaskeerd en we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan veranderen) om erachter te komen wat ze doen met de (persoons) gegevens die ze via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Facebook/Instagran/LinkedIn
Op onze website zijn buttons opgenomen om Short Stay Wageningen te promoten (“liken”) of te delen op verschillende kanalen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze kanalen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring (die regelmatig kan wijzigen) om erachter te komen wat ze doen met de (persoons) gegevens die ze via 

Short Stay Wageningen gebruikt Google Analytics cookies

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
 • Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • Wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google cookies.

De website van Short Stay Wageningen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Short Stay Wageningen. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@shortstaywageningen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en na inzage vernietigen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Short Stay Wageningen neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@shortstaywageningen.nl

Camerabeveiliging
Short Stay Wageningen heeft haar pand voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, gasten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van ons terrein wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Short Stay Wageningen bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.